Egenvård och behandling

Egenvården är viktigast för hälsan

Egenvård är den viktigaste delen av behandlingen vid KOL. Egenvård är det du gör själv i det dagliga livet för att må så bra som möjligt med sjukdomen. Vid KOL har egenvården stor betydelse för hälsan – så du har stor möjlighet att själv påverka hur du mår.

För egenvård behövs kunskap. På de här sidorna finns  verktyg och kunskap för att du ska kunna må så bra som möjligt med sjukdomen KOL. Du hittar t ex texter, filmer och träningsprogram.

Den egenvård och behandling som beskrivs på KOLwebben är evidensbaserad vilket betyder att den är baserad på bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap. Det som står på KOLwebben överensstämmer med Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL, 2020.

Sidan uppdaterades senast 2024-02-26