Läkemedel

Läkemedelsbehandlingen vid KOL är anpassad efter svårighetsgraden på din KOL. Den kan vara inriktad både på att påverka din situation just nu men den kan också vara inriktad på att minska problem i framtiden.

Bedömningen av vilken läkemedelsbehandling som passar dig görs utifrån en kombination av

 • vilka symtom du har
 • om du har försämringsperioder som återkommer
 • Läkaren gör alltid en bedömning av vilken behandling som passar just dig. Din behandling kan därför se annorlunda ut eftersom du kan ha andra sjukdomar eller förutsättningar som påverkar.

Läkemedelsbehandlingen vid KOL kan delas upp i mål för att:

 1. Påverka den aktuella situationen genom att reducera symtom.
 2. Reducera framtida risk för försämring.

Mål avseende symtomreduktion kan innefatta att:

 • Minska dyspné, hosta och andra kliniska symtom.
 • Förbättra lungfunktion.
 • Öka ansträngningstolerans.
 • Öka livskvalitét.

Mål avseende riskreduktion kan innefatta att:

 • Minska sjukdomsprogress.
 • Förebygga och behandla exacerbationer.
 • Minska mortalitet.

Få maximal effekt av din behandling

För att de läkemedel du inhalerar ska ha så bra effekt som möjligt så är det viktigt att inhalationen görs på rätt sätt. Läs mer om inhalationsteknik.

Sidan uppdaterades senast 2024-02-26