Att vara ett stöd

Kunskap om sjukdomen

Att skaffa kunskap om sjukdomen är viktigt för att kunna förstå, dela och stötta. Vid KOL är livsstilen och egenvården den viktigaste delen av behandlingen. Det finns mycket ni kan göra tillsammans i vardagen för att leva så bra som möjligt med KOL.

Kontakt med hälso- och sjukvården?

Om det passar er båda, kan det vara bra att du följer med på de besök din närstående har inom hälso- och sjukvården. När man är två som lyssnar kan det vara lättare att hinna ställa frågor, smälta informationen och fortsätta dialogen hemma. Det underlättar också för att förstå hur olika läkemedel fungerar och hur och när man ska ta dem för att få bäst effekt.


Hjälp till att upptäcka försämringstillstånd och känslomässiga nedförsbackar

Du som närstående kan också vara till stor hjälp när du ser att symtomen förändras och en eventuell försämringsperiod närmar sig. Det är inte alltid lätt att uppmärksamma förändringar hos sig själv, de kan komma smygande över tiden eller skapa en trötthet eller oro som gör att man inte har fullt fokus på symtomen i sig. Förändringstillstånd ska behandlas så fort som möjligt, först i hemmet enligt läkarens föreskrifter och om det inte hjälper inom hälso- och sjukvården. Glöm inte att fortsatt fysisk aktivitet anpassad efter allmäntillståndet förebygger allvarliga försämringstillstånd och eventuella sjukhusvistelser.

 KOL innebär påfrestningar för den som drabbas. Livet kan kännas begränsat och andfåddheten oroväckande. Att i perioder vara nedstämd eller känna oro är naturligt. Dock är det viktigt att vara uppmärksam på när nedstämdhet övergår till depression eller oro blir till ångest. Depression och ångest begränsar livet ännu mer och kan påverka livskvaliten lika mycket som sjukdomen i sig. Ofta har du lättare att upptäcka dessa tendenser hos din närstående än han/hon har själv.

Gemensamma livsstilsbeslut

Många personer behöver göra viktiga förändringar av sin livsstil och kan behöva stöd för att sluta röka eller öka sin fysiska aktivitet. Det är viktigt att leva ett fysiskt aktivt liv när man har KOL, men andnöd och trötthet kan göra att det tar emot. Att föreslå och följa med på gemensamma aktiviteter som att promenera, gå på lättare gympa, simma eller åka till gymmet kan vara ett ovärderligt stöd och kanske bidra till nya intressen, gemenskaper och ett nytt sätt att umgås.

Ni kanske också behöver diskutera och komma fram till en balans mellan stimulans och vila, som passar er båda. Hur kan ni lägga upp dagarna så att orken räcker längre? Vilka relationer och aktiviteter vill ni prioriteria? Vad kan ni välja bort, om orken tryter? Vad vill ni göra tillsammans, och vad kan ni tänka att göra var och en för sig.

KOL är en sjukdom som kräver energi och även kosten är en viktig del. Ni kanske behöver lägga om era matvanor utifrån hur sjukdomen utvecklas. Vid KOL är det vanligt att med tiden gå ned i vikt och därför är det viktigt att få i sig tillräckligt med energi och protein. Likaså gör en eventuell övervikt att sjukdomen blir ännu mer ansträngande, och då kanske en kost baserad på mera grönsaker och färre ”tomma” kalorier passar bra. Kosten vid KOL är ganska komplicerad, och det kan vara bra att träffa en dietist för att förstå hur man bäst kan ändra sina vanor.

Sidan uppdaterades senast 2023-11-29