Organisation av arbete och arbetssätt

Vårdförlopp KOL 2.0

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp – KOL

Nationellt system för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvården ger ut vårdförlopp som syftar till att öka jämlikheten, effektiviteten och kvaliteten i vården utan att det medför onödig administrativ börda för sjukvårdpersonalen. Patienterna ska uppleva mer välorganiserad och helhetsorienterad process utan onödig väntetid i samband med utredning och behandling. Länken går till vårdförlopp för KOL som uppdaterades 2023.

Vårdförlopp KOL 2.0

Interprofessionell samverkan beskriver vad de olika yrkeskategorierna kan bidra med i arbetet med personer med KOL. Här finns också några exempel på hur andra enheter har organiserat den interprofessionella samverkan runt personer med KOL.

Under Fördjupning finns länkar till bland annat riktlinjer, vetenskapliga artiklar, yrkesföreningar och nätverk, internationella sidor som ger stöd till personer med KOL och till personal och tips på litteratur.

Under Screening- och bedömningsinstrument har vi samlat alla enkäter, bedömningsinstrument och verktyg som finns under respektive ämnesområdet under Egenvård och behandling.

Sidan uppdaterades senast 2023-11-21