Vaccination och KOL

Vaccination

Du som har KOL riskerar att blir svårare sjuk av influensa och luftvägsinfektioner än en person med friska luftvägar. Ofta försämras då även din KOL och du får mer andnöd och slem. Därför är det viktigt att du vaccinerar dig mot influensa och pneumokocker, som kan orsaka lunginflammation. Influensavaccinet och pneumokockvaccinet kommer i två olika sprutor, men kan ges vid samma tillfälle.

Vaccinera dig mot influensa varje år

Du som har KOL bör vaccinera dig mot influensa varje år. Influensavaccin ger ett bra skydd mot influensa och dess komplikationer.

Du kan läsa mer om influensavaccinering hos Folkhälsomyndigheten.

Skydda dig mot lunginflammation genom pneumokockvaccin

Du som har KOL bör även vaccinera dig mot pneumokocker för att minska risken att få lunginflammation.

Idag ser rutinerna för pneumokockvaccination olika ut i olika landsting. I vissa landsting har man bedömt att det räcker att man vaccinerar sig mot pneumokocker vid ett tillfälle. I andra landsting görs en ny vaccination efter 5-10 år.

Du kan läsa mer om pneumokockvaccination för riskgrupper hos Folkhälsomyndigheten.

Kontakta din hälsocentral/vårdcentral för att få mer information om vaccinationer!

Sidan uppdaterades senast 2024-02-26