Utbildning om KOL

Välkommen till Utbildning om KOL

Denna sida vänder sig till sjukvårdspersonal som vill öka sin kunskap om KOL och behandling av personer med KOL. Utbildningen är indelad i sex moduler.

Modul 1 är uppdelad i två delar och tar upp Fakta om KOL.

Modul 2 är uppdelad i två delar tar upp vanliga problem och åtgärder vid KOL. Där är fokus på andningsproblematik (2A) och exacerbationer (försämringstillstånd) (2B).

Modul 3 är uppdelad i två delar och tar upp vanliga problem och åtgärder vid KOL utifrån aktiviteter i dagligt liv (3A) och nutrition (3B).

Modul 4, även den uppdelad i två delar handlar om fysisk aktivitet. 4A tar upp råd om och bedömning av fysisk aktivitet. 4B tar upp olika typer av träningsupplägg.

Modul 5 handlar om uppföljning med olika utvärderingsverktyg.

Modul 6 handlar om läkemedelsbehandling.

Efter varje modul finns ett test man kan göra för att kontrollera sina kunskaper. Utbildningen kan med fördel genomföras under 12 veckor där man tar del av varje modul under två veckor för att sedan gå till nästa. En kontrollerad studie har visat att sjukvårdspersonal ökade sin KOL-relaterade kunskap signifikant efter genomgången utbildning.

Sidan uppdaterades senast 2023-12-05