Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet kan öka din kapacitet trots KOL

För dig som har KOL är det viktigt att vara aktiv. Forskning visar att personer som är fysiskt aktiva upplever högre livskvalitet, mindre andnöd och har en större fysisk kapacitet jämfört med personer som är fysiskt inaktiva. Det bästa är om den fysiska aktiviteten innehåller:

  • Aktiviteter som förbättrar din kondition, t ex promenader, simning, motionsgymnastik, joggning eller skidåkning.
  • Aktiviteter som stärker dina muskler, t ex enkel styrketräning.

I samband med försämringstillstånd är det viktigt att vara fysiskt aktiv för att minska risken för sjukhusvård eller att förlora fysisk kapacitet.

Det finns stöd om du känner nedsatt ork eller kondition

Hälso- och sjukvården bör hjälpa dig i att kunna öka din nivå av fysisk aktivitet. Dessutom bör sjukvården erbjuda:

  • Ett gångtest, särskilt utprovat för personer med KOL, som mäter din fysiska kapacitet om du upplever nedsatt ork och kondition.
  • En period med konditions- och styrketräning för dig som har nedsatt ork och kondition samt stöd att fortsätta vara fysiskt aktiv.
  • Konditions- och styrketräning i direkt anslutning till en försämringsperiod.

Sidan uppdaterades senast 2024-02-26