Jag jobbar i sjukvården

Det finns mycket som kan göras inom hälso- och sjukvården för att förbättra prognosen och livskvaliten för personer med KOL. Nationellt system för kunskapsstyrning, Hälso- och sjukvård, Sveriges regioner i samverkan har uppdaterat Vårdförlopp om KOL.

Flertalet av de som beräknas ha KOL har dock inte fått någon diagnos än och screening för KOL är högt prioriterat i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för Vård vid astma och KOL.

Idag finns stark evidens för att icke-farmakologiska insatser, i tillägg till effektiv farmakologisk behandling, har avgörande betydelse för prognos och livskvalitet vid KOL. Insatser som stöd för rökstopp, gångtest, fysisk träning, patientutbildning, nutrition och interprofessionell samverkan prioriteras därför högt av Socialstyrelsen. Läs om dessa insatser under egenvård och behandling.

Under Vad är KOL? finns information om KOL såsom definition, orsaker, vad som händer i lungorna och resten av kroppen, samsjuklighet och sjukdomsutveckling.

Under Diagnostik finns information om hur diagnosen sätts med spirometri och film och information om COPD6, “minispirometri”

Under Exacerbationer finns information om symtom på och åtgärder vid en exacerbation.

Sidan uppdaterades senast 2024-01-30