Stöd och gemenskap


Träffa andra i samma situation?

Som närstående kan det vara skönt att dela sin vardag med andra i samma situation.

Som närstående är du välkommen att bli medlem i Riksförbundet HjärtLung som bland annat arrangerar motionsgrupper och studiecirklar. HjärtLung ser också socialt stöd som en viktig uppgift. Många medlemmar upplever möjligheten att umgås med andra, att dela erfarenheter och ha trevligt tillsammans på möten och i olika aktiviteter som en viktig resurs.

Andra organisationer som arbetar för närstående är

Anhörigas riksförbund, anhorigasriksforbund.se

Nationellt kompetenscentrum, anhoriga.se

Stöd och avlastning

Om din närståendes KOL över tiden blir sämre, kan du behöva stöd och avlastning. Som närstående har du rätt att få hjälp enligt Socialtjänstlagen. Kontakta biståndshandläggaren eller anhörigkonsulenten vid din kommun för att få information om vilket stöd du kan få.

Läs mer om dina rättigheter här 

Sidan uppdaterades senast 2023-11-29