DEL 3A – Vanliga problem vid KOL

I DEL 3A KOMMER VI ATT GÅ IGENOM FÖLJANDE:

 • Att orka, underlätta och analysera aktiviteter
 • Hjälpmedel
 • Underlätta andningen då det är kallt
 • Patientutbildning
 • Psykosocialt stöd
 • Inkontinens

1. ATT ORKA AKTIVITET

Bristande ork är vanligt bland personer med KOL

Många personer med KOL har nedsatt ork och energi och svårigheter att utföra dagliga aktiviteter. Träning i energibesparande arbetsteknik leder till:

 • Förbättrad förmåga att utföra dagliga livets aktiviteter.
 • Förbättring i fysisk kapacitet.
 • Erbjud träning i arbetsteknik samt hjälpmedel

Energisparande arbetsteknik kan underlätta i vardagen och göra det möjligt för personer med KOL att orka vardagens aktiviteter och delta viktiga sociala aktiviteter.

Personer med KOL och nedsatt förmåga att utföra vardagliga aktiviteter bör erbjudas insatser med träning i energibesparande arbetsteknik (Socialstyrelsens nationella riktlinjer för Vård vid astma och KOL, rekommendation 3).

Rekommendation ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer för Vård vid astma och KOL

Tillstånd: KOL, ADL-problematik

 • Åtgärd: Energisparande arbetsteknik
 • Motivering: Tillståndet har stor till mycket stor svårighetsgrad och åtgärden har positiva effekter på funktionell kapacitet och aktiviteter i dagliga livet (ADL).
 • Rekommendation: 3

2. RÅD FÖR JOBBIGA SITUATIONER

Allmänna strategier för ett energisnålare liv

För att orka mer i vardagen finns strategier som kan användas vid alla typer av aktiviteter. Det kan vara svårt för den enskilda individen att förstå hur denna typ av strategier kan användas för just honom eller henne. Det är därför viktigt att diskutera användning av strategierna utifrån de aktiviteter som är aktuella för varje enskild individ. 

 • Spara energi genom att bryta ned en aktivitet i mindre delmoment och vila emellan.
 • Växla mellan enkla och svåra aktiviteter.
 • Ta regelbundna pauser och utför aktiviteten i lugnt tempo.
 • För att orka vara aktiv under längre perioder är det viktigt att ta paus i tid och inte hålla på så länge att all ork tar slut. Om man tar paus och återhämtar sig innan all energi är slut så kommer personen att kunna hålla på längre.
 • Aktiviteter ska utföras så nära kroppen som möjligt. Det blir jobbigare om man måste sträcka sig för att nå.

 Sitt istället för att stå

 •  Aktiviteter som att laga mat, diska, stryka, och duscha kan göras i sittande i stället för i stående. Alternativt kan man växla mellan att sitta och stå.

Förvara saker du använder ofta tillgängligt

 •  Saker som används ofta kan placeras i brösthöjd i köket så man inte behöver lyfta upp och ned tungt porslin eller böja sig ned ofta. Stekpannan och tunga kastruller kanske kan stå framme och porslin som används ofta kan förvaras i bekväm höjd.

En shoppingvagn underlättar handling och tvätt

 •  Undvik att bära en kundkorg eller tunga kassar vid handling. En shoppingvagn kan användas för att transportera hem mat från affären.
 • En shoppingvagn fungerar också bra för att transportera kläder till tvättstugan. Använd shoppingvagnen till andra saker också som ska transporteras.

Underlätta duschen

 • Vid dusch kan den varma ångan göra det jobbigare med andningen. Låt dörren till duschen vara öppen och öppna ett fönster om det går. Att sitta ned i duschen underlättar samt att ha hygienartiklar nära.
 • Efter en dusch kan det vara lättare att använda flera små handdukar eller att torka sig i en frottébadrock istället för att använda en stor handduk.

Bädda sängen enklare

 • Det är lättare att bädda en säng som är lite högre. Förhöjningsklossar kan vara ett användbart hjälpmedel för att underlätta bäddningen. Man kan också sätta upp ett knä i sängen för att göra det enklare.

3. ATT UNDERLÄTTA VARDAGLIGA AKTIVITETER

Ork i vardagen är viktigt för livskvalitén

Det är viktigt att behålla ett aktivt liv för sitt välbefinnande och sin livskvalitet. Att inte kunna delta i aktiviteter och social samvaro kan leda till isolering, förlust av roller och status samt sämre välbefinnande.

Många personer med KOL har dålig ork och energi och svårigheter att utföra dagliga aktiviteter. Därför är det viktigt att spara energi. Det behöver inte betyda att man gör färre aktiviteter – men kanske att aktiviteterna görs på ett annat sätt för att orka mera. Många små åtgärder kan tillsammans spara mycket energi.

Pysandningen – ett effektivt verktyg i vardagen

En bra andningsteknik är viktig då man utför aktiviteter och sysslor i vardagen. Den vanligaste tekniken är pysandning (sluten läppandning) som kan användas både i vila och i aktivitet. Pysandningen gör att andningsarbete blir effektivare och man orkar hålla på med en aktivitet eller syssla längre.

https://youtu.be/hRAfIzL1sdA

Sidan uppdaterades senast 2023-11-29