Hjärt-Lungfonden

Populära sidor

Kolwebben

Forskare vid Umeå universitet har utvecklat KOLwebben med två syften. Det första är för att underlätta för personal i hälso- och sjukvården att ge personer med KOL hälsofrämjande evidensbaserade insatser. Det andra syftet är att stödja personer med KOL i sin egenvård och i en hälsosam livsstil. KOLwebben är nu anpassad att fungerar lika bra på din dator, surfplatta eller din mobil.

Vår ambition har varit att utveckla ett verktyg som möter de behov som finns i hälso- och sjukvården samt de behov som personer med KOL och deras närstående har. Vi har därför utvecklat KOLwebben i samarbete med personal vid två hälsocentraler i Västerbottens läns landsting och en grupp personer med KOL och deras närstående. 


Ligger du i riskzonen?

blir du lättare andfådd än andra personer i din ålder?

hostar du flera gånger om dagen även när du inte är förkyld?

hostar du upp slem eller har slem i lungorna (bröstet) de flesta dagar?


Kan du eller någon du känner ha KOL?

Det är viktigt att få en diagnos eftersom det finns mycket att göra för att bromsa sjukdomen och påverka hälsan i positiv riktning!

KOL är en vanlig sjukdom som ungefär en halv miljon svenskar har. Många vet inte om att de har sjukdomen. Kan du eller din närstående vara en av dem?

Det första viktiga steget för att bromsa en eventuell sjukdom och kunna påverka din hälsa i positiv riktning är att få en diagnos. Därför är det är viktigt att du kontaktar din hälso- och vårdcentral om du misstänker att du har KOL. Där ska du be att få göra en undersökning av din lungfunktion – en spirometri.

Symtomen på KOL kommer ofta smygande och sjukdomen utvecklas långsamt. I början kan man uppleva försämrad ork och kondition och förkylningar som inte riktigt går över. Andra viktiga symtom på KOL är andnöd eller andfåddhet och hosta.

Att vara närstående till en person med KOL

När din närstående får KOL förändras även din vardag. Någon du står nära och kanske lever med behöver acceptera en tuff sjukdom, kanske förändra sina levnadsvanor och anpassa sitt liv efter sjukdomen. Det är naturligt att även du som närstående har starka känslor inför sjukdomen, att du känner med den som är drabbad men också upplever känslor av oro, sorg och förlust för din egen del.

KOL förändrar livet. Men det finns också goda utsikter till ett bra liv med KOL i många år om man med hjälp av kunskap och motivation skapar de bästa förutsättningarna för att leva med sjukdomen. Att sluta röka, leva ett aktivt liv med rätt träning, kost och läkemedel gör stor skillnad för hur livet med KOL utvecklas.


OM OSS SOM UTVECKLAT/ARBETAR MED KOLWEBBEN

Karin Wadell

Professor

Jag är fysioterapeut med specialistkompetens inom lungmedicin. Jag har arbetat med personer med lungsjukdom, mestadels KOL, i Sverige, Norge och Kanada sedan 1995.

André Nyberg

Docent

Jag är utbildad fysioterapeut/sjukgymnast och arbetar som lektor och forskare vid Umeå universitet.

Malin Tistad

Med Dr

Jag är utbildad sjukgymnast och har arbetat på akutsjukhus, inom primärvård och kommunal vård innan jag började forska.

Sara Lundell

Med Dr

Jag är sjukgymnast och har tidigare jobbat inom primärvård och kommunal vård. Jag deltog i utvecklingen av KOLwebben för primärvården och deltar nu i forskning om upplevelse av att använda KOLwebben.

Tobias Stenlund

Med Dr

Jag är utbildad fysioterapeut och arbetar som lektor och labbföreståndare UMEX vid Umeå Universitet

Ulla-Maija Pesola

Fil Dr