Strategi vid försämringstillstånd

Att göra själv

Det är viktigt att du är uppmärksam på tecken på försämring och att du kontaktar din vårdcentral/hälsocentral vid tecken på försämring. Att tidigt få rätt insats ifrån hälso- och sjukvården minskar risken för att du ska få en kraftig försämring som kräver sjukhusvård.

När du kontaktar hälso- och sjukvården är det viktigt att du talar om att du har KOL.

De viktigaste symtomen på ett försämringstillstånd är

  • ökad andfåddhet
  • ökad mängd slem
  • missfärgat slem

Fysisk aktivitet/träning minskar risken för behov av vård på sjukhus i samband med ett försämringstillstånd. Din aktivitet/träning måste förstås anpassas efter ditt tillstånd. Så fort det är möjligt ska du öka din nivå av fysisk aktivitet och träning igen.

Förebygg försämringstillstånd genom att vaccinera dig

Du bör vaccinera dig mot influensa och pneumokocker för att minska risken för försämringstillstånd. Läs mer om vaccination.

Stöd ifrån hälso- och sjukvården

I kontakt med hälso- och sjukvården får du hjälp och stöd med vad du kan göra själv i hemmet för att minska risken för ett kraftigt försämringstillstånd. Om du behöver besöka hälso- och sjukvården får du behandling som kan innehålla till exempel inhalationer och läkemedel.

Efter en akut försämring rekommenderas ett återbesök inom sex veckor med bedömning av symtom och fysisk aktivitet.

Du kan få stöd för fysisk aktivitet/träning i anslutning till ett försämringstillstånd.

Sidan uppdaterades senast 2024-02-26