Sluta röka – bromsa KOL

 
 

Att sluta röka är det viktigaste du kan göra för din hälsa och det enda som kan bromsa utvecklingen av sjukdomen KOL. Dessutom minskar du risken för andra sjukdomar som hjärtinfarkt, stroke och cancer.

Hjälp med att sluta röka

Du kan få hjälp och stöd att sluta röka. Att ge stöd för att sluta röka är en uppgift som hälso- och sjukvården ska prioritera. Kontakta din vårdcentral för att få veta vilket stöd de erbjuder.

Det finns även kvalificerat stöd via Sluta-Röka-Linjen eller appen Rökfri.

Betydelsen av att sluta röka

 
 

Att sluta röka är det enda som kan bromsa utvecklingen av sjukdomen KOL och den mest betydelsefulla handling någon kan göra för sin hälsa. Vid KOL leder rökstopp till att:

  • Försämringen av din lungfunktion bromsas.
  • Risken för att behöva vård på sjukhus på grund av KOL minskar. 

Här är några av vinsterna med att sluta röka – och en del kommer fort!

  • 20 minuter efter rökstoppet har puls och blodtryck återgått till normal nivå.
  • 24 timmar efter rökstoppet har riskerna för en hjärtinfarkt börjat minska.
  • 6 månader efter rökstoppet är risken för blodpropp mycket mindre.
  • 1 år efter rökstoppet är riskerna för hjärtinfarkt hälften så stora som vid fortsatt rökning.
  • 5 år efter rökstoppet är riskerna för att du ska få en stroke nästan lika liten som för en som aldrig rökt, och riskerna för olika cancersjukdomar har minskat betydligt.

Källa: Vad vinner du på att sluta röka? Sluta-Röka-Linjen


Hjälp med att sluta röka

 

Professionell hjälp för att sluta röka hjälper

 
 

Det kan vara svårt att sluta röka – men med någon typ av stöd så är det lättare. Många rökare har någon gång bestämt sig för att sluta och många har också lyckats. Andra har inte kommit längre än till tanken. Då kan det vara bra att veta att det finns professionellt stöd och hjälp för alla.

Metoderna att sluta röka är lika många som det finns rökare. Även om du har provat någon gång utan att lyckas så ge inte upp. Fundera istället på om en annan metod eller typ av stöd passar dig bättre.

Vårdcentralen eller folktandvården

På vårdcentralen eller folktandvården finns oftast personal som är utbildad i tobaksavvänjning och som kan hjälpa dig med strategier och stöd. Kontakta din vårdcentral eller folktandvård och fråga vilket stöd de erbjuder.

Sluta-Röka-Linjen

Sluta-Röka-Linjen är en kostnadsfri stödlinje för alla som funderar på att sluta med tobak. På Sluta-Röka-Linjen kan du prata med kvalificerade tobaksavvänjare.

Du kan ringa dit själv eller välja att bli uppringd. Du kan gå in på Sluta-Röka-Loggen och få inspiration och stöd av andra som slutat röka – och dela med dig av dina erfarenheter av att sluta röka.

Sidan uppdaterades senast 2023-05-24