Känslomässigt stöd

Att leva med en kronisk sjukdom kan vara lite av en berg- och dalbana. Vissa dagar är bra, och man kan leva nästan som vanligt. Andra dagar är förutsättningarna sämre och man känner sig begränsad. Andnöd, och rädsla för att få andnöd, skapar oro och ängslan. Att känslorna kommer och går är helt naturligt.

Oro och nedstämdhet är normala reaktioner när vi hamnar i en svår situation. När man får diagnosen KOL är det normalt att bli nedstämd och orolig ett tag. Sådana känslor ingår i anpassningsprocessen och kan faktiskt hjälpa oss inför kommande förändringar.

Ibland blir våra känslomässiga reaktioner starkare eller mer långvariga. Om reaktionerna blir för starka kan de hämma oss och till och med leda till att vår KOL förvärras. Det är viktigt att kunna se när oro börjar övergå i ångest och när nedstämdhet närmar sig en riktig depression. Då är det dags att söka hjälp. Det finns bra behandling för såväl ångest som depression.

Sidan uppdaterades senast 2023-05-24