Leva med KOL

Det finns många sätt att leva med KOL

”Att leva med KOL – är det något särskilt sätt att leva på?” Ungefär så sa en av de personer med KOL som var med och utvecklade KOLwebben.

KOL är en sjukdom med olika svårighetgrader. Det kan vara en lindrig sjukdom som inte påverkar det dagliga livet så mycket eller en svår sjukdom med betydande påverkan i vardagen. Livsstil, vanor, intressen och förväntningar på livet skiljer sig åt mellan olika personer och gör att sjukdomen upplevs olika beroende på vem man frågar. För en del blir livet med KOL därför inte så annorlunda. För andra innebär KOL större förändringar och begränsningar i vad man kan göra.

Under Berättelser om sjukdomen finns filmer om hur livet kan vara med KOL. Hur är det att resa, jaga älg eller komma igång med fysiska aktiviteter? Det finns också länkar till filmer på YouTube som handlar om hur olika personer upplever sin diagnos och sitt liv med sjukdomen.

Under Hitta andra med KOL hittar du Riksförbundet HjärtLungs nätverk för personer med KOL. Nätverket heter Lugna Lungor och finns på det sociala forumet Facebook. Alla med KOL eller intresse för KOL är välkomna.

Under Riksförbundet HjärtLung läser du om vad en patientförening är och gör och vad medlemskapet i en patientförening kan ge dig.

Sidan uppdaterades senast 2023-11-29