Andnings- och hostteknik

Det viktigaste om andnings- och hostteknik

 

Lär dig andas och hosta rätt

Du har stor nytta i vardagen av att behärska pysandning. Pysandning minskar andfåddhet och andnöd och gör det lättare att vara fysiskt aktiv. Pysandning går att använda både i vila och i aktivitet.

Har du svårt att få upp slem kan du lära dig motståndsandning med PEP-hjälpmedel i kombination med huffing. Det är en teknik som gör det lättare att få upp slem men som upplevs mindre ansträngande än att hosta.

Hälso- och sjukvården erbjuder träning och hjälpmedel

I hälso- och sjukvården kan du få hjälp med att träna pysandning både i vila och i aktivitet. Om du har mycket slem och svårt att få upp det, kan du få prova ut ett PEP-hjälpmedel och få träning i att använda det.

Sidan uppdaterades senast 2023-11-27