Inkontinens och KOL

Inkontinens vid KOL

Att läcka urin (inkontinens) är vanligt då man har KOL och hostar mycket. Nästan 50 % av kvinnorna och 30 % av männen med KOL har problem med urininkontinens.

Bäckenbotten är den muskel som håller emot så vi inte läcker urin när trycket ökar i buken. Hostningar gör att det blir ett stort tryck ned mot bäckenbotten och om bäckenbotten inte hinner med eller inte orkar hålla emot så läcker man urin. Vid KOL och mycket hosta så blir det en stor belastning på bäckenbotten som ökar risken för inkontinens. Att inkontinens är vanligare hos kvinnor beror på att graviditet och barnafödande kan göra bäckenbotten svagare.

Urinläckage kan göra det jobbigare att vara fysiskt aktiv

Många upplever att det är jobbigt att vara fysiskt aktiv eftersom ansträngningen kan göra att urinläckaget ökar. Det är därför viktigt att du söker hjälp för problem med urinläckage om det hindrar dig från att vara fysiskt aktiv. Prova gärna att träna din bäckenbotten en period först för att se om det kan hjälpa dig.

Du kan få hjälp i hälso- och sjukvården

Om du har problem med urinläckage och vill ha hjälp kan du kontakta en distriktssköterska, en uroterapeut, eller en sjukgymnast/fysioterapeut. Om du även har något av följande problem bör du kontakta din vårdcentral/hälsocentral:

  • kraftiga trängningar som kommit under det senaste året
  • blod i urinen
  • svårigheter att tömma blåsan
  • en neurologisk sjukdom, som till exempel MS, eller en ryggmärgsskada
  • haft cancer tidigare i underliv eller blåsa

(källa: 1177 Vårdguiden)

Träning av bäckenbotten hjälper

Du kan själv träna för att minska problem med urinläckage. Principen är att du tränar styrka, snabbhet och uthållighet så att bäckenbottenmuskulaturen klarar av hostningar och andra tryckökningar. Läs mer om hur du kan träna bäckenbotten.

Sidan uppdaterades senast 2024-02-26