Ta hand om dig själv

Att vara ett stöd för en närstående är självklart för många. Vid KOL är det ofta möjligt att leva ganska mycket som vanligt, men vissa dagar är sämre än andra och över tiden kan symtomen förändras och försämras. Då kan det hända att din närstående behöver dig på ett annat sätt än innan sjukdomen kom in i ert liv och att ni under perioder får skapa nya roller i er relation. Både att ge hjälp och att ta emot hjälp kan förändra de mönster ni är vana vid och det kan behövas tid för att hitta en ny balans.

För att du ska orka dela vardagen med KOL och vid behov hjälpa din närstående mer än han/hon hjälper dig, behöver du fylla på med energi och stimulans. Det är vanligt att närstående på grund av oro för den som är sjuk, glömmer bort sig själva under en längre period och därmed tappar mer ork än nödvändigt. Därför är det viktigt att, i tid, fylla på dina egna batterier.

Motion, sömn och bra matvanor är viktigt för alla människors hälsa. Att göra saker som ger glädje i vardagen är viktigt, liksom ett ”eget rum” för tankar och känslor samt umgänge med andra människor som kan dela och förstå.

Sidan uppdaterades senast 2023-11-29