Jag är närstående

Att stå nära någon med KOL

När din närstående får KOL förändras även din vardag. Någon du står nära och kanske lever med behöver acceptera en tuff sjukdom, kanske förändra sina levnadsvanor och anpassa sitt liv efter sjukdomen. Det är naturligt att även du som närstående har starka känslor inför sjukdomen, att du känner med den som är drabbad men också upplever känslor av oro, sorg och förlust för din egen del.

KOL förändrar livet. Men det finns också goda utsikter till ett bra liv med KOL i många år om man med hjälp av kunskap och motivation skapar de bästa förutsättningarna för att leva med sjukdomen. Att sluta röka, leva ett aktivt liv med rätt träning, kost och läkemedel gör stor skillnad för hur livet med KOL utvecklas.


Kort om sjukdomen KOL

KOL är en sjukdom som gör lungfunktionen sämre. Sjukdomen innebär att man har en inflammation i de små luftrören som gör att slemhinnan svullnar och att det bildas slem. Det leder till att utrymmet som luften har att färdas i luftrören blir mindre. Väggarna i de små lungblåsorna där syret transporteras över till blodet kan också förstöras.

Symtom vid KOL är:

  • Hosta och andnöd vid ansträngning.
  • Känsla av sämre ork och kondition.
  • Trånghetskänsla i bröstet.
  • Långvariga förkylningar.
  • Vid svårare KOL förekommer andnöd även i vila.

Det finns behandling mot KOL:

  • Att sluta röka är det viktigaste och det enda som kan stoppa utvecklingen av sjukdomen.
  • Fysisk aktivitet och/eller träning är en viktig del av behandlingen för att minska symtom såsom andfåddhet och höja den fysiska kapaciteten och livskvaliteten samt minska risken att dö i förtid.
  • Beroende på svårighetsgrad behandlas KOL med läkemedel som skapar bästa möjliga förutsättningar för att vara fysiskt aktiv.

Läs gärna mer om KOL och titta på en film om KOL och om hur det kan vara att leva med KOL

Sidan uppdaterades senast 2024-01-30