DET VIKTIGASTE OM KOST

Se upp med viktnedgång

Du som har KOL ska gärna väga lite mer än vad som rekommenderas för friska personer. Viktnedgång är vanligt vid KOL och ökar risken för behov av sjukhusvård, att tappa muskelmassa och bli mer infektionskänslig. Det finns mycket du kan göra om du behöver gå upp i vikt eller om du behöver gå ned i vikt. 

Kraftig övervikt ger sämre lungfunktion

Det finns även risk för att din vikt ökar om du har blivit stillasittande och har jobbigt att röra dig på grund av nedsatt ork och andnöd. Kraftig övervikt försämrar din lungfunktion och är därför särskilt olämpligt vid KOL.

KONTAKTA EN DIETIST OCH FÅ KOSTRÅD SOM PASSAR JUST DIG

Om du går ned i vikt och har dålig aptit bör du kontakta en dietist. Dietisten ger dig råd anpassade efter dina behov. Ibland behöver den vanliga maten dessutom kompletteras med näringsdrycker.

Vänta inte för länge med att kontakta en dietist. Det är lättare att stoppa en viktnedgång om det inte gått för långt. Dessutom kan viktnedgången göra att man blir trött och orkeslös och då kan det vara svårare att ändra sina matvanor.

Om du har KOL och vill gå ned i vikt är det också bra att kontakta en dietist för att få råd.


MER FYSISK AKTIVITET KRÄVER MER ENERGI

Fysisk aktivitet eller träning kan vara bra för att förbättra aptiten. Men aktivitet och träning ökar också energibehovet.

Om du väger för lite och vill öka din nivå av fysisk aktivitet eller träning är det viktigt att du kontaktar en dietist. Tillsammans med dietisten gör du upp en plan för hur du ska få i dig tillräckligt med energi.

Om du ökar din nivå av fysisk aktivitet/träning när du väger för lite riskerar du att gå ned i vikt ytterligare. Dessutom kan din kropp inte tillgodogöra sig träningen och du får svårare att öka din fysiska kapacitet om kroppen inte får den energi och näring som den behöver.

Sidan uppdaterades senast 2024-01-30