Covid-19 och fysisk aktivitet

Många personer med KOL har en nedsatt fysisk kapacitet, vilket ofta innebär begränsningar i det dagliga livet. För att öka den fysiska kapaciteten krävs minskad tid i sittande och liggande samt träning av styrka och kondition. På grund av Covid-19 har riskgrupper och personer som är 70 år eller äldre givits särskilda rekommendationer från folkhälsomyndigheten. Har man KOL är man i riskgrupp och det är väldigt viktigt att följa dessa råd. Men det är också fortsatt mycket viktigt att försöka bibehålla sin fysiska aktivitetsnivå, att fortsätta röra på sig. Om du till följd av rekommendationerna har slutat att vara fysiskt aktiv, träna, och kanske till och med avstår att vistas ute så är det nu extra viktigt att du försöker aktivera dig i hemmet. På KOLwebben finns tips och träningsprogram för hemmabruk tillsammans med instruktioner om andningsteknik som vi vill råda dig och använda om du inte redan gör det. Vi vet att ökad fysisk aktivitet ökar funktionsförmåga, livskvalitet och minskar risken för sjukhusinläggning för personer med KOL. Detta är viktigt att komma ihåg den rådande situationen till trots.

Sidan uppdaterades senast 2023-05-24