Kategorier

KOLwebben ökar kunskapen hos både personer med KOL och personal

I en artikel i fysioterpeuten beskrivs att användning av KOLwebben ledde till en kliniskt relevant ökad fysisk aktivitetsnivå och en ökad kunskap om egenvårdsstrategier hos personer med KOL. Hälso- och sjukvårdspersonal i regional primärvård och kommunal hemsjukvård rapporterade ökad kunskap om sjukdomen, behandlingsmetoder, arbetssätt och att verktyget är ett stöd i deras arbete.

Internationella KOL-dagen 16 November

Onsdag 16 november 11.00–13.00. Kol är en smygande sjukdom där det finns mycket du kan göra själv för att må så bra som möjligt. Kom till Seniortorget så får du veta mer under dagens workshop.
På plats under dagen: Eva Sunna, Sabina Sjölund och Janette Carlsson, Region Västerbotten

Sarah Marklund, Åsa Karlsson, Jana De Brandt, Annika Toots, Umeå Universitet

Representanter från Hjärtlungföreningen Umeå

Onsdag 16 november, klockan 11.00–13.00
Seniortorget, Renmarkstorget 15