KOLwebben ökar kunskapen hos både personer med KOL och personal

I en artikel i fysioterpeuten beskrivs att användning av KOLwebben ledde till en kliniskt relevant ökad fysisk aktivitetsnivå och en ökad kunskap om egenvårdsstrategier hos personer med KOL. Hälso- och sjukvårdspersonal i regional primärvård och kommunal hemsjukvård rapporterade ökad kunskap om sjukdomen, behandlingsmetoder, arbetssätt och att verktyget är ett stöd i deras arbete.

I ett försök att minska gapet mellan rådande riktlinjer gällande icke-farmakologiska interventioner och den vård som erbjuds till personer med KOL har vi, tillsammans med användare, utvecklat och utvärderat KOLwebben. Användning av KOLwebben ledde till en kliniskt relevant ökad fysisk aktivitetsnivå och en ökad kunskap om egenvårdsstrategier hos personer med KOL. Hälso- och sjukvårdspersonal i regional primärvård och kommunal hemsjukvård rapporterade ökad kunskap om sjukdomen, behandlingsmetoder, arbetssätt och att verktyget är ett stöd i deras arbete. Initialt krävs dock extra resurser i form av tid och rutiner för att implementering ska ske. Ett digitalt stöd som KOLwebben kan rekommenderas till personer som är motiverade till att använda e-hälsoverktyg och som har en tillräcklig förmåga att ta till sig information om sin hälsa.

Länk till artikeln i sin helhet.

Sidan uppdaterades senast 2023-05-24