Ny forskning bidrar till ökad kunskap om KOL

Ny forskning bidrar till ökad kunskap om KOL

OLIN står för Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten och är en forskningsverksamhet främst inriktad på astma, allergi och KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom).Våren 2020 presenterades 2 avhandlingar, en med koppling till balans och rsik för fall och den andra hur enkla metoder kan bidra till att identifiera patienter med olika behov av vård, vilket ger ökad kvalitet i vården för den enskilda patienten.

Sidan uppdaterades senast 2023-05-24