Enkel andningsövning som lindrar andningsbesvär

Har du hosta med slem är det alltid viktigt (oavsett om du har covid-19 eller inte) att göra andningsövningar för att försöka få bort slemmet från lungor och luftvägar.

På SVT finns rekommendationer för andningsövningar och andningshjälpmedel vid andningsbesvär kopplat till Covid-19. Rekommendationerna är även användbara för personer som har KOL.

Bakom informationen står: Karin Wadell, professor och specialistfysioterapeut vid Umeå universitet och Norrlands universitetssjukhus, Monika Fagevik-Olsén, professor och specialistfysioterapeut vid Sahlgrenska Akademin och Sahlgrenska sjukhuset, André Nyberg, docent vid Umeå universitet och Maria Sehlin, Med Dr och specialistsjukgymnast vid Norrlands universitetssjukhus.

Sidan uppdaterades senast 2023-05-24