Vården av patienter med astma och KOL måste stärkas

Vården av patienter med astma och KOL måste stärkas – nya kriterier för astma/KOL-mottagning i primärvård!

De flesta vårdcentraler i landet har idag en astma/KOL-mottagning som ökar kvaliteten på vården och även ger hälsoekonomiska vinster. De nya nationella riktlinjerna för astma och KOL från Socialstyrelsen har visat att det finns behov att uppdatera kriterierna för en godkänd astma/KOL-mottagning. I en nyligen publicerad artikel i Läkartidningen nr 5; 31 januari 2018 av Inger Kull och Björn Ställberg presenteras och kommenteras de nya kriterierna baserade på de nationella riktlinjerna.

Kriterierna är baserade på Socialstyrelsens riktlinjer för astma och KOL och har tagits fram av representanter från ASTA (Astma, allergi och KOL- sjuksköterskeföreningen), NAAKA (Nätverket för Astma-, Allergi- och KOL-intresserade allmänläkare) och Fysioterapeuternas nätverk inom luftvägar.

I kriterierna beskrivs den kompetens som krävs hos personalen och hur arbetet bör organiseras för att ge patienter med astma/KOL en god vård. Vid uppföljning, som bör ske regelbundet och strukturerat, bör validerade frågeformulär användas. Fysisk aktivitet och träning samt mätning av fysisk kapacitet är viktigt liksom utvärdering och uppföljning av verksamheten. Med utgångspunkt i de högst prioriterade åtgärderna (prioritet 1–4) har tidsåtgången för de arbetsuppgifter som bör utföras på en astma/KOL-mottagning beräknats.

Huvudbudskap

  • Korrekt diagnos och behandling av patienter med astma eller KOL ger ökad livskvalitet
  • Patientutbildning och träning är en viktig del av vården
  • Socialstyrelsens riktlinjer bedöms kräva 4,8 timmar för astma/KOL-sjuksköterska och 1,3 timmar för fysioterapeut per 1 000 listade patienter och vecka, och dessutom 1–2 timmar per vecka för astma/KOL-ansvarig läkare

Kontaktpersoner:

Inger Kull, specialistsjuksköterska, docent, tel 08 524 800 02 e-post inger.kull@ki.se

Björn Ställberg, distriktsläkare, docent. Tel 070-3149944, e-post: b.stallberg@telia.com.

Ann-Britt Zakrisson, distriktssköterska, med. dr., ordförande ASTA. Tel. 070-6863959.e-post: ann-britt.zakrisson@regionorebrolan.se

Karin Lisspers, distriktsläkare, docent, ordförande NAAKA. Tel. 070-3524721, e-post: karin.lisspers@ltdalarna.se

Margareta Emtner, sjukgymnast, professor, Fysioterapeuterna. Tel 0737594481, e-post:  margareta.emtner@neuro.uu.se

Luisa Escuder Miquel, distriktsläkare, studierektor, Akademiskt primärvårdscentrum Stockholm. Tel 070-7362662, e-post: luisa.escuder-miquel@sll.se

Peter Odebäck, distiktsläkare, medicinsk rådgivare – kvalitetsutveckling, Capio Närsjukvård Tel 070-665 32 62, peter.odeback@capio.se

Kerstin Romberg distriktsläkare, med.dr, Näsets Läkargrupp Höllviken. Tel 070-8470514, e-post: kro@nlg.nu.

Sidan uppdaterades senast 2023-05-24