Välbesökt seminariedag om KOLvård

En seminariedag om KOL-vård med både nationella och internationella presentatörer, hölls 22 mars vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering/fysioterapi. Några punkter som diskuterades var att riktlinjerna för när personer med KOL ska få träningsinsatser behöver ses över. Att samarbete mellan primärvård och specialistvård med samlad interprofesionell expertis kring multisjuka personer med KOL är eftersträvansvärt. Att behov av dietist och arbetsterapeut behöver uppmärksammas mer. Slutligen att en KOL-utmaning kan vara något att införa i Sverige. 

Sidan uppdaterades senast 2023-05-24