Ny metod ska upptäcka kol tidigare

Antalet kvinnor som dör i kroniskt obstruktiv lungsjukdom, kol, ökar. Det visar en ny rapport från hjärt-lungfonden. En förklaring till det är att kvinnor i hög grad tog över männens rökvanor under 60- och 70-talet, menar Kjell Larsson, professor i lungmedicin vid Karolinska institutet.

Men det är inte bara rökare som drabbas. Av dem som har kol är 10–15 procent icke-rökare, påpekar han.

Att upptäcka kol i tid är avgörande för hur sjukdomen utvecklas. Men få vårdcentraler erbjuder tester för att upptäcka kol i tid.

– Ju tidigare man upptäcker kol, desto större är chansen att man kan rädda patienten till ett normalt liv. Men som sjukvården är uppbyggd i dag genomför man bara åtgärder som ger pengar. Det får man inte för att utföra spirometri, säger Kjell Larsson.

Genom ett spirometritest kollar man patienters andningsförmåga och är den metod som används för att upptäcka kol. Men just nu pågår ett nytt projekt där en ny metod ska upptäcka patienter i riskzonen för kol.

Projektet som pågår i Västerbotten läns landsting går ut på att erbjuda patienter som fyllt 40 år och röker, har rökt eller bott med rökare en kol-screening med hjälp av en mini-spirometer. Alla patienter ska erbjudas detta, oavsett vad de från början ha sökt till vårdcentralen för.Om metoden ger effekt kommer att utvärderas i slutet av året.

Symtomen på kol tar sig ofta uttryck i rökhosta och sedan i andfåddhet. En luftvägsinfektion som varar i flera veckor kan vara tecken på kol, som också kan förväxlas med vanliga ålderstecken. Besvären kommer smygande och man upplever dem ofta inte som symtom, enligt Kjell Larsson.

Sidan uppdaterades senast 2023-05-24