Ny behandlingsplan för personer med KOL

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har nyligen utvecklat en skriftlig behandlingsplan vid KOL som ska kunna användas i hela Sverige. Behandlingsplanen kan du ladda ner under denna flik. Nedan ses SKLs beskrivning av behandlingsplanen.

KOL – Min behandlingsplan är en hjälp för dig som arbetar i hälso- och sjukvården med patienter som har KOL. Med en skriftlig behandlingsplan kan det bli lättare för patienten att själv vidta åtgärder när sjukdomen försämras.

Den är i pdf-format och lätt att skriva i direkt på datorn eller för hand.

KOL – Min behandlingsplan innehåller:
• Råd till patienten
• Checklista för läkemedel och vaccinationer
• Patientens läkemedelslista
• Läkemedelsplan i tre steg vid ökad försämring
• Plats för personliga mål
• Plats för patientens personliga anteckningar


Underlaget är baserat på evidens och beprövad erfarenhet från klinisk verksamhet över hela landet.

Sidan uppdaterades senast 2023-05-24