Mindre lidande om KOL-patienter inhalerar rätt

Läkemedel är ofta effektiva – men då måste de användas på rätt sätt. Johanna Sulku, klinisk apotekare på Gävle sjukhus, har forskat kring hur KOL-patienter använder inhalator och att det ofta blir fel.

Mer om Johanna Suulkus avhandling finns att läsa på region gävleborgs hemsida.

Sidan uppdaterades senast 2023-05-24