Underlätta fysisk aktivitet

Tips som underlättar för dig att vara fysiskt aktiv

  • Det är viktigt att du får rätt mediciner som gör att du kan vara så aktiv som möjligt. Om du använder luftrörsvidgande inhalationsläkemedel är det bra att ta din medicin innan du t ex ska ta en promenad eller göra en annan fysisk aktivitet.
  • En rollator kan göra det enklare att vara fysiskt aktiv eftersom den avlastar andningsmuskulaturen. En rollator ger dessutom trygghet och möjlighet att sitta och vila under en promenad. Ta kontakt med din vårdcentral för att få gånghjälpmedel utprovat.
  • Bra andningsteknik gör det enklare att vara fysiskt aktiv. Med en bra andningsteknik får du mer effekt av din andning. Andningstekniken är också ett verktyg som gör att du kan minska andnöd och uppleva bättre kontroll och trygghet om du får svår andnöd. Pysandning rekommenderas till dig som har KOL!

Andningsteknik vid trappgång

https://youtu.be/7RrXyCs1R3E
https://youtu.be/hRAfIzL1sdA

Sidan uppdaterades senast 2024-01-30