Träna balans

Du kan förbättra din balans med hjälp av träning.  Grundläggande priniciper för träning av balans är att övningen måste vara lite ”svår” – den måste utmana din balans för att den ska ge någon effekt. Men övningen får inte vara så svår att du riskerar att tappa balansen och ramla och skada dig utan träningen måste vara säker. Säkerhet kan skapas genom att du till exempel står i ett hörn med en stadig stol framför dig. Då kan du ta stöd i väggarna och i stolen. Filmen visar hur övningarna genomförs och samma övningar beskrivs nedan.

Gående balansövningar

Gående övningar kan utföras längs en diskbänk eller ett räcke som du kan ta tag i om du vinglar till.

1.Träna att gå och sätta fötterna som på en linje – som att balansera på en tänkt linje. Blir det för ostadigt så sätt fötterna straxt bredvid den tänkta linjen.

2.Gå vanligt och gör huvudrörelsern nedan (a).  Om du vill göra övningen svårare så balansera som på en linje (se gående balansövning 1) och gör huvudrörelserna.

a)Vrid på huvudet och titta från sida till sida. Titta därefter uppåt och nedåt. Börja med små och långsamma vridningar/rörelser.

Övningarna kan göras mellan 30 sekunder och en minut i taget. Vila sedan en stund och upprepa 3-4 gånger. Gör gärna övningarna varje dag.

Stående balansövningar

Stående balansövningar kan du t ex göra stående i ett hörn. En stadig stol framför dig kan ge ett stöd om du tappar balansen.

1.Träna att bara stå i en någon av utgångsställningarna nedan. A är lättast och C svårast. Välj en ställning som utmanar din balans.

A) Stå med fötterna tätt ihop. Om det blir för vingligt kan du ha lite mellanrum mellan fötterna.

B) Ställ ena foten framför den andra så att fötterna står som på en linje. Om det blir för ostadigt kan du flytta ena foten åt sidan lite grand.

C) Stå på ett ben.

2.Kombinera en av utgångsställningarna ovan (A-C) med huvudrörelserna nedan (a). Hitta en kombination av utgångställning och huvudrörelser som utmanar din balans.

a) Vrid på huvudet och titta från sida till sida. Titta därefter uppåt och nedåt. Börja med små och långsamma vridningar/rörelser.

Gör övningarna i mellan 30 sekunder och en minut i taget. Vila sedan en stund och upprepa 3-4 gånger. Gör gärna övningarna varje dag.

Sidan uppdaterades senast 2023-05-24