Fysisk aktivitet vid KOL

Allt du gör är fysisk aktivitet

Som fysisk aktivitet räknas alla kroppsrörelser som ger en ökad förbrukning av energi som t ex promenader, hushålls- och trädgårdsarbete, friluftsliv, motion, träning samt om du rör dig i ditt arbete eller i hemmet.

Det viktigaste du kan göra för din KOL är att hålla igång i vardagen. Du kan då undvika den muskelsvaghet och nedsatta ork som många personer med KOL får på grund av fysisk inaktivitet.

Du kan öka din fysiska aktivitet i vardagen på egen hand. Varje liten ökning av din fysiska aktivitet gör dig gott!

  • För dig som har svårt att röra dig och blir trött fort handlar det om att gå till brevlådan eller en runda i lägenheten några extra gånger varje dag.
  • För dig som orkar mer kanske en promenad dagligen eller några dagar i veckan passar bra.
  • Gå istället för att ta bilen om det handlar om en lagom lång sträcka.
  • Om du åker buss kan du gå av bussen ett par hållplatser tidigare och promenera sista biten.

Andra aktiviteter kan vara att cykla, arbeta i trädgården, städa, simma, dansa eller åka skidor. Allt du gör i vardagen utom att sitta eller ligga stilla är fysisk aktivitet! Försök att hitta aktiviteter som du trivs med.

Tips för att genomföra aktiviteter

  • Ha inte för hög ambitionsnivå i början – börja gärna med ett par promenader i veckan och öka om det fungerar bra.
  • Lyssna på en ljudbok, musik eller ett radioprogram medan du promenerar om du tycker det är tråkigt.
  • Kom överens om att promenera eller göra någon annan fysisk aktivitet med en familjemedlem eller kompis. Är ni flera kan ni stötta varandra!
  • Använd stegräknare och räkna hur många steg du tar varje dag. Världshälsoorganisationen rekommenderar att friska vuxna ska gå minst 10 000 steg per dag. Utgå alltid från din egen förmåga och satsa att öka antal steg varje vecka!
  • Registrera antalet steg du går på KOLwebben! (OBS! kräver att du skapat ett konto och är inloggad)

Minska ditt stillasittande

Om du har ett stillasittande arbete eller sitter mycket på dagarna är det viktigt att du gör avbrott och rör dig med jämna mellanrum. Du kan ha som mål att minska tiden du sitter eller ligger stilla!

Ta ”bensträckare” regelbundet och gör någon form av aktivitet.

Sidan uppdaterades senast 2023-05-24