Deltagare sökes till enkätstudie

Vi söker nu dig med diagnostiserad KOL, som vill vara med i en enkätstudie. Syfte: Att undersöka förekomsten av skam och skuld hos personer med KOL och hur det i så fall påverkar deras egenvård.

Egenvård är viktigt för personer med kroniska sjukdomar. Det handlar då om att hantera följderna av sin sjukdom, exempelvis hantera symtom och hur det fungerar socialt, ta till sig behandling och förändra levnadsvanor. Att känna skam och skuld skulle kunna hindra egenvård hos personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL.

Vi söker nu dig med diagnostiserad KOL, som vill vara med i en enkätstudie.

Syfte: Att undersöka förekomsten av skam och skuld hos personer med KOL och hur det i så fall påverkar deras egenvård.

Upplägg: Deltagande i studien innebär att svara på några enkäter på papper, vilket beräknas ta ungefär 20 minuter. Det är frivilligt att delta och du kan när som helst avbryta deltagandet.

Intresserad? Kontakta ansvarig för studien, Med. Dr. Sara Lundell, 090-786 80 42 eller sara.lundell@umu.se

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten i Sverige. De uppgifter du lämnar till oss behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning, GDPR. Det betyder att alla dina svar är helt konfidentiella och inte kommer att gå att koppla ihop med dig som individ.

Hälso- och sjukvårdspersonal? Arbetar du som personal inom primärvård eller sjukhusvård och är intresserad av att hjälpa till med rekrytering till studien? Kontakta ansvarig för studien (se ovan).

Sidan uppdaterades senast 2023-05-24