Aktiv med KOL

Riksförbundet HjärtLung har i samarbete med Umeå universitet och med stöd av Socialstyrelsen, tagit fram en patientutbildning med fokus på egenvård och livskvalitet.Utbildningen varvar kunskaper med praktiska uppgifter, filmer och faktablad för att göra det möjligt för deltagarna att ta till sig materialet och omsätta kunskapen till praktisk handling i vardagen. Syftet är att ge kunskap om sjukdomen, trygghet i vad man kan göra själv, när man behöver söka hjälp samt motivation att förändra sin livsstil för att må så bra som möjligt med KOL. Materialet används fritt av vården och handleds av fysioterapeut eller sjuksköterska. Utbildningen består av fyra handledarledda gruppträffar. Allt material som behövs för att hålla i utbildningen finns på aktivmedkol.se och är baserat på den information som finns på KOL-webben.

Riksförbundet HjärtLung har i samarbete med Umeå universitet och med stöd av Socialstyrelsen, tagit fram en patientutbildning med fokus på egenvård och livskvalitet.Utbildningen varvar kunskaper med praktiska uppgifter, filmer och faktablad för att göra det möjligt för deltagarna att ta till sig materialet och omsätta kunskapen till praktisk handling i vardagen. Läs mera under länkar.

Sidan uppdaterades senast 2023-05-24