Screening- och bedömningsinstrument

Det övergripande målet för hälso- och sjukvårdens insatser vid KOL är att minska symtom och att förebygga försämringsperioder. Det är därför viktigt att regelbundet följa upp personer med KOL med validerade och strukturerade frågeformulär och bedömningsinstrument för att

  • bedöma funktionsnedsättningen/risk för framtida funktionsnedsättning för att kunna sätta in adekvata insatser
  • utvärdera effekt av insatta insatser
  • följa sjukdomsutvecklingen

På denna sida finns en sammanställning av olika frågeformulär och bedömningsinstrument som kan användas för ovanstående syften.

Sidan uppdaterades senast 2023-12-05