Om Luftvägsregistret

Om Luftvägsregistret

Luftvägsregistret är ett nationellt kvalitetsregister för att förbättra vården för personer med astma och KOL i Sverige. Klicka här för att komma till Luftvägsregistret.

Idag deltar alla landsting i Luftvägsregistret men det är många enheter som inte registrerar i registret

Luftvägsregistret syftar till att förbättra handläggningen av patienter med astma och KOL genom att visualisera hur man i praktiken diagnostiserar och behandlar patienter med dessa sjukdomar. Resultaten ska ligga till grund för utvärdering av den vård man ger.

Publikationer från Luftvägsregistret

KOLL på KOL

Patientbroschyr från Luftvägsregistret


Ta del av statistik och återkoppling

Det går att se alla registreringar som noterats sista 15 månaderna på några utvalda indikatorer på den egna enheten. Dessa jämförs med hela registret. Här kan man se hur många patienter man har per diagnos, köns- och åldersfördelning samt svårighetsgrad av sjukdom.

Patienters deltagande i Luftvägsregistret är frivilligt

Kvalitetsregister innehåller individbaserade uppgifter om problem, insatta åtgärder och resultat inom hälso- och sjukvård samt omsorg. Att ingå i Luftvägsregistret är frivilligt och patienten lämnar sitt medgivande till att bli registrerad. Utträde kan när som helst begäras. Uppgifterna i kvalitetsregistren är sekretesskyddade och behandlas på samma sätt som journaaluppgifter.

Sidan uppdaterades senast 2023-11-21