Ytterligare information om KOL

 

Aktiv med KOL – en patientutbildning där kunskap varvas med uppgifter.

Riksförbundet HjärtLung har i samarbete med Umeå universitet och med stöd av Socialstyrelsen, tagit fram en patientutbildning med fokus på egenvård och livskvalitet.

Utbildningen varvar kunskaper med praktiska uppgifter, filmer och faktablad för att göra det möjligt för deltagarna att ta till sig materialet och omsätta kunskapen till praktisk handling i vardagen.

Syftet är att ge kunskap om sjukdomen, trygghet i vad man kan göra själv, när man behöver söka hjälp samt motivation att förändra sin livsstil för att må så bra som möjligt med KOL.

Materialet används fritt av vården och handleds av fysioterapeut eller sjuksköterska. Utbildningen består av fyra handledarledda gruppträffar.

Allt material som behövs för att hålla i utbildningen finns på aktivmedkol.se.

Patientföreningar

Riksförbundet HjärtLung är Sveriges patientförening för personer med hjärt- kärl-och lungsjukdom. Riksförbundet centralt arbetar med opinionsarbete, livssilsaktiviteter och gemenskap för sina medlemmar. Det finns lokala föreningar från Kiruna i norr till Trelleborg i söder. Hitta din förening här.

Webbsidor och länkar där du kan hitta ytterligare information

Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer för KOL

Läkemedelsverket Vetenskapligt underlag KOL

Vårdförlopp KOL

Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL

GOLD (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease)

Luftvägsregistret

Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor 

FYSS (Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och behandling)

eFYSS

SLIF (Sveriges Lungsjuksköterskors Intresseförening)

Svensk Lungmedicinsk Förening

NAAKA (Nätverket för Astma-, Allergi- och KOL-intresserade Allmänläkare)

Fysioterapeuternas Sektion för Andning och Cirkulation

Litteratur

Fagevik-Olsén Monika, Wollmer Per. Fysioterapi vid nedsatt lungfunktion. Studentlitteratur, Lund, 2023.

Larsson Kjell. KOL i primärvården. Studentlitteratur, Lund, 2023.

Larsson Kjell. KOL. Studentlitteratur, Lund, 2014.

Sidan uppdaterades senast 2023-12-05