Sluta röka – det enda som kan bromsa utvecklingen av KOL

Att sluta röka är det enda som kan bromsa utvecklingen av sjukdomen KOL.

Rökstopp vid KOL leder till:

  • Förbättrad lungfunktion, mätt som en långsammare minskning av FEV1 över tid, jämfört med icke rökstopp.
  • Minskad risk för inläggning på sjukhus.

Hälso- och sjukvården ska erbjuda alla personer med KOL som röker stöd att sluta (Socialstyrelsen nationella riktlinjer Vård vid astma och KOL, rekommendation 1).

Rekommendation ur Socialstyrelsen nationella riktlinjer Vård vid astma och KOL

Tillstånd: KOL, rökare

Åtgärd: Rökstopp

Motivering: Tillståndet har en stor svårighetsgrad och åtgärden stor effekt på lungfunktion. Åtgärden minskar risk för sjukhusinläggning och har en låg till måttlig kostnad per effekt.

Rekommendation: 1

Sidan uppdaterades senast 2024-02-26