Hjälp med att sluta röka

Metoder för att stödja rökstopp

Det är viktigt att alla personer med KOL som röker erbjuds stöd för att sluta röka. På de flesta vård- eller hälsocentraler, alternativt hos folktandvården, finns särskilt utbildade tobaksavvänjare.

I Socialstyrelsens Nationella riktlinjerna för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor beskrivs att:

 • Kvalificerat rådgivande samtal är den mest effektiva åtgärden för att stödja rökstopp.
 • Enkla råd för att stödja rökstopp har viss effekt.

Även enkla råd gör nytta!

Alla kan ge korta råd om att sluta röka. Enkla råd är viktiga och motiverande signaler, som ger viss effekt! Tabellen ger exempel på hur  enkla råd om tobak kan ges i 5 steg (källa: Enkla råd om att sluta med tobak, Socialstyrelsen).


Exempel på vad rådgivaren kan säga Exempel på åtgärder
Fråga om tobaksvanor – Röker du?
– Snusar du?
– Röker du vattenpipa?Alternativt: – Använder du tobak?

Om ”nej”:

– Vad bra att du inte använder tobak.
– Har du använt tobak tidigare? Om ”ja” – när slutade du?

 • Fråga alla patienter om tobaksvanor och journalför svaret.
 • De som slutat röka/snusa behöver positiv förstärkning och de som slutat nyligen kan behöva stöd.
Ge rådet att sluta med tobak – Det är en stor fördel om du slutar röka/snusa.
– Det är det viktigaste/bästa du kan göra för din hälsa…(informera om riskerna, knyt till ev problem med hälsan)
 • Informera om risker och negativa konsekvenser med tobaksbruk för hälsan. Koppla till patientens egen hälsa.
 • Rekommendera att sluta med tobak.
Undersök motivationen – Vad tänker du om det?
– Är du intresserad av att sluta röka/snusa?
 • Försök få en uppfattning om motivationen att sluta.
Hjälp till Om ”ja”:– Det finns ju bra sätt för att sluta röka/snusa. Vill du höra?

Om ”nej”:

– Jag skulle ändå råda dig att sluta för det är det viktigaste du kan göra för din hälsa. Du kan väl tänka på det. Det finns ju bra sätt att sluta. Vill du höra?

Om patienten vill ha information:

– Det är bra att sätta ett stoppdatum när man ska sluta helt och…
– göra sig av med all tobak den dagen.
– För den som behöver finns nikotinläkemedel för rökavvänjning
– Du kan få hjälp med tobaksavvänjning…(informera var det finns)

 • Informera kort om metoder för att sluta.
 • För patienter som behöver läkemedel vid rökavvänjning bör man i första hand rekommendera nikotinläkemedel. Vareniklin och bupropion är andrahandsläkemedel som kräver recept och motiverande stöd. För snusavvänjning finns visst evidens för vareniklin.
 • Tala om var det finns tobaksavvänjning – t ex på vårdcentraler eller genom Sluta-Röka-Linjen 020 84 00 00.
 • Erbjud ett självhjälpsmaterial.
Följ upp samtalet – Jag noterar i din journal att vi har talat om detta (du har funderingar på att sluta, vi skickar en remiss, du tänker sluta eller har satt stoppdatum). Så följer vi upp det här vid nästa besök.Ta upp fråga igen vid nästa besök:

– Hur har det gått, hur tänker du just nu om rökningen eller snuset?

 • Skicka om möjligt en remiss så att patienten blir kallad till behandling
 • Remiss kan även skickas till Sluta-Röka-Linjen, www.slutarokalinjen.org

Sidan uppdaterades senast 2023-12-05