Sluta röka – bromsa KOL

Att sluta röka är det enda som kan bromsa utvecklingen av sjukdomen KOL och det är den enskilt mest betydelsefulla handling som någon kan göra för sin hälsa.

Forskning visar att rökstopp vid KOL leder till förbättrad lungfunktion, mätt som en långsammare minskning av FEV1 över tid, jämfört med icke rökstopp. Rökstopp leder också till minskad risk för inläggning på sjukhus.

Här är några av vinsterna med att sluta röka:

  • 20 minuter efter rökstoppet har puls och blodtryck återgått till normal nivå.
  • 24 timmar efter rökstoppet har riskerna för en hjärtinfarkt börjat minska.
  • 6 månader efter rökstoppet är risken för blodpropp mycket mindre.
  • 1-2 år efter rökstoppet är riskerna för hjärtinfarkt hälften så stora som vid fortsatt rökning.
  • 5 år efter rökstoppet är riskerna för en hjärtinfarkt lika liten som för en person som aldrig rökt, och riskerna för olika cancersjukdomar har minskat betydligt.

Foto: Tobaksfakta – oberoende tankesmedja

Sidan uppdaterades senast 2023-12-05