Stöd för rökstopp

Sluta-Röka-Linjen är en nationell och kostnadsfri stödtelefon som har hjälpt personer med tobaksberoende i över 15 år. Sluta-Röka-Linjen får årligen cirka 10 000 samtal, främst från rökare och snusare som funderar över sina tobaksvanor men också från dem som nyligen har slutat. Sluta-Röka-Linjens idé är att hjälpa personer som är tobaksberoende att hitta sitt eget sätt att sluta.

Verksamheten utvärderas kontinuerligt, vilket har redovisats i form av ett flertal rapporter och vetenskapliga artiklar. Det primära utfallsmåttet är rök- eller snusfrihet 12 månader efter första samtalet. En doktorsavhandling 2005 visade att ca 30 % fortfarande är rökfria vid den tidpunkten vilket är ett resultat som står sig väl jämfört med andra rökavvänjningsmetoder. Nyare siffror visar att Sluta-Röka-Linjen nu ytterligare ökat andelen rökfria till 35 %.

Du kan hänvisa patienter till Sluta-Röka-Linjen

Du kan hänvisa dina patienter till Sluta-Röka-Linjen, antingen genom att ge patienten deras kort och uppmana patienten att själv ringa. Du kan också hänvisa med hjälp av en hänvisningsblankett. Skriv ut blanketten, fyll i och skicka in till Sluta-Röka-Linjen. Inhämta patientens samtycke till att bli uppringd.

Du som arbetar praktiskt med tobaksavvänjning är välkommen att höra av dig till Sluta-Röka-Linjen om du vill ha tips, handledning, eller bara någon att diskutera med. Sluta-Röka-Linjen är en kunskapscentral för tobaksavvänjning. Behandlarna är utbildade tobaksavvänjare och har en bakgrund inom vård-, tandvård, folkhälsovetenskap och hälsopedagogik.

Du kan beställa informationsmaterial från Sluta-Röka-Linjen. Kort, kortställ och affischer beställer du kostnadsfritt medan SRL:s broschyrer kan beställas till självkostnadspris.

Sidan uppdaterades senast 2023-12-05