Andnings- and hostteknik

Personer med KOL har stor nytta av pysandning

Pysandning är en andningsteknik som kan användas både i vila och i aktivitet. Pysandning förbättrar syresättningen,  minskar dyspné och ökar förmågan att vara fysiskt aktiv.

Motståndsandning med PEP-hjälpmedel i kombination med huffing är en metod som underlättar slemeliminering på ett sätt som upplevs mindre ansträngande än att hosta.

Hälso- och sjukvården bör erbjuda instruktioner och träning

Personer med KOL bör få möjlighet att träna pysandning så att de behärskar tekniken i vila och under aktivitet.

Hälso- och sjuvården bör även hjälpa till med utprovning och träning av hjälpmedel för PEP, dvs. motstånd på utandninge. PEP bör i första hand användas vid exacerbation (Socialstyrelsen nationella riktlinjer för Vård vid astma och KOL, rekommendation 2) men det kan även vara aktuellt i stabilt skede (rekommendation 5).

Rekommendation ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer för Vård vid astma och KOL

Tillstånd: KOL, FEV1 < 80 % av förväntat värde, exacerbation, dyspné med eller utan sekretproblem

Åtgärd: Motstånd på utandning, Positive Expiratory Pressure (PEP)

Motivering: Tillståndet har en positiv effekt på sekretproblem vid ett tillstånd med mycket stor svårighetsgrad. Dessutom innebär åtgärden en liten kostnad. Det finns god klinisk erfarenhet av att åtgärden minskar risk för komplikationer och annan sjuklighet.

Rekommendation: 2


Tillstånd: KOL, FEV1 < 80 % av förväntat värde, stabilt skede, dyspné med eller utan sekretproblem

Åtgärd: Motstånd på utandning, Positive Expiratory Pressure (PEP)

Motivering: Åtgärden har en liten positiv effekt på dyspné, livskvalitet och fysisk kapacitet. Dessutom innebär åtgärden en liten kostnad. Det saknas evidens för sekreteliminering i stabilt skede.

Rekommendation: 5

Sidan uppdaterades senast 2024-02-26