Funktionell andningsviloställning – om det blir extra jobbigt att andas

Kraftig andnöd

Vid KOL kan man ibland uppleva kraftig andnöd, framförallt i samband med försämringstillstånd eller fysisk ansträngning. Vid kraftig andnöd kan man uppleva starkt obehag och ångest och det kan vara bra att ha en strategi för att få bättre kontroll över och lugna ned andningen.

Det är viktigt att personen lär sig känna igen vardaglig variation i andnöd till skillnad från försämringstillstånd för att kunna bedöma behov av insatser ifrån hälso- och sjukvården.

Funktionell andningsviloställning

Viloställningarna gör det lättare för att andas. Då man vilar huvudet i händerna kan fler muskler användas till andningsarbetet.

  1. Sitt i ”kuskställning” med underarmarna/armbågarna stödda mot knäna. Vila huvudet i händerna.
  2. Sitt vid ett bord och stöd underarmarna/armbågarna mot bordet. Vila huvudet i händerna.

Strategi om det blir extra jobbigt att andas

  • Andas med pysandning för att förbättra syresättningen och lugna andningen.
  • Ta luftrörsvidgande medicin om det är förskrivet.
  • Sitt i någon av de funktionella andningsviloställningarna.
  • Lossa tätt åtsittande kläder.

Sidan uppdaterades senast 2024-02-26