Motståndsandning (PEP) och tekniker för att få upp slem

PEP-flaska med vatten avrådes på grund av risk för smittspridning i den aerosol av vatten som skapas vid användning.

https://youtu.be/jWGgaJoKZP4

Tips för att lättare få upp slem

Hypersekretion är vanligt vid KOL och hostan som sjukdomen medför är ofta ansträngande. Det kan vara svårt att få upp slem som sitter hårt och är segt.

Det finns tekniker och tips som kan underlätta mobilisering av slemmet:

 • Den vanligaste tekniken är en kombination av motståndsandning och host/huffteknik och lugn viloandning.
 • Fysisk aktivitet underlättar sekretmobilisering genom ökad ventilation och ändrad distribution av ventilationen.
 • Rikligt med dryck, gärna varm, gör slemmet lösare, lättare att lossa och få upp.
 • Att ändra läge ofta är bra för att få ändrad distribution av ventilationen. Bäst förutsättningarna för sekretmobilisering är i upprätt läge och sämst i ryggläge.

Motståndsandning (PEP)

För en djupare och effektivare andning och för att underlätta att få upp sekret kan man använda sig av motståndsandning med PEP-aid/Mini-PEP (PEP-pipa) kombinerat med huffing/hosta.

Motståndsandning med PEP-hjälpmedel rekommenderas även vid exacerbation även om sekret ej förekommer (Socialstyrelsens nationella riktlinjer för Vård vid astma och KOL, rekommendation 2).

Vid motståndsandning kan man temporärt höja FRC för att öppna upp avstängda luftvägar och få in luft bakom slemmet. Då är det viktigt att personen med KOL instrueras att andas in mer än hen andas ut så att en ”upptankning” av luft i lungorna sker och stagnerat slem kan lossa.

Som PEP hjälpmedel kan en PEP-aid, PEP-pipa, BA-tub eller annat hjälpmedel användas. Motståndet ska ligga på 10-15 cm H2O men måste anpassas individuellt.

Instruktion för pep-andning:

 1. Andas in luft genom näsan (om möjligt).
 2. Andas ut luften genom PEP-hjälpmedlet:
  • Utandningen ska vara lätt aktiv men inte för forcerad utan personen ska orka flera andetag i följd.
  • Utandningen ska vara mindre än inandningen så att en ”upptankning” av luft sker.
 3. Andas in och ut 10 gånger i PEP –hjälpmedlet.
 4. Huffa eller hosta.
 5. Upprepa så att ”upptankning med luft” och hosta eller huffing genomförs 3 gånger.
 6. Avsluta med några vanliga andetag i PEP –hjälpmedlet.

Genomför proceduren 2-5 gånger per dag efter behov.

Sidan uppdaterades senast 2023-12-05