Pysandning är ett viktigt verktyg i vardagen

Bra andningsteknik är viktigt eftersom det minskar dyspnén genom att öka effekten av andningsarbetet. Pysandning, eller sluten läppandning, är den vanligaste tekniken och kan användas både i vila och under aktivitet.

Personer med KOL har ofta en hög funktionell residualkapacitet (FRC eller andningsmedelläge) till följd av hyperinflationen (ökande mängd luft i lungorna som inte utnyttjas eller byts ut).

Pysandningen:

 • Förebygger att luftvägarna faller samman.
 • Ger förlängd utandning och sänker andningsfrekvensen.
 • Sänker FRC vilket leder till att tidalvolymen kan öka och därmed även den alveolära ventilationen.
 • Minskar koldioxidhalten och ökar syremättnad i blodet.
 • Ger lugnare andningsmönster under aktivitet.

Personer med KOL som behärskar pysandning har ett verktyg som:

 • Ger bättre förutsättningar för fysisk aktivitet eftersom andningsarbetet ger bättre effekt, andningen kan hållas under kontroll och andfåddheten minskar.
 • Kan användas vid vilopauser för att lugna ned andningen under en aktivitet.
 • Kan användas vid svår dyspné och som bidrar till en känsla av större kontroll och trygghet

Instruktion för pysandning

Pysandning behöver tränas i vila, men kanske framförallt under aktivitet som t ex vid trappgång. Uppmana patienten att:

 • Andas med nedre delen av bröstkorgen och magen.
 • Andas in genom näsan för att fukta och värma luften.
 • Pysa ut luften genom munnen med halvslutna läppar. Utandningen ska vara lätt aktiv och längre än inandningen.

Sidan uppdaterades senast 2024-02-26