Symtom vid KOL

Andnöd är det vanligaste symtomet

Det vanligaste symtomet vid KOL är andnöd (dyspné) eller andfåddhet. Vid lindrig KOL kommer andnöden när man anstränger sig. Vid svårare KOL kan andnöden komma redan vid lätta aktiviteter. Andnöd är det symtom som brukar påverka livskvaliteten mest.

Hosta och slem

Hosta är ett vanligt första symtom vid KOL. Vid lindrig KOL märks hostan ofta mest på morgnarna och man kan normalt hosta sig ren från slem. Vid svårare KOL kan hostan ge problem även under dagen.

Slemmet är i början ofta ofärgat (klart) men kan med svårare sjukdom bli mer grått och vitt. Om färgen på slemmet ändras och går mer mot grönt kan det vara ett tecken på att ett försämringstillstånd kan vara på väg. Alla som har KOL har dock inte slem.

Ömhet i bröstkorgen

Vid svårare KOL kan man ha smärtor eller ömhet i bröstkorgen. Smärtan beror inte på själva lungsjukdomen utan på att bröstkorgen och bröstkorgsmuskulaturen är påverkad av långvarig hosta.

Trötthet och koncentrationssvårigheter

Trötthet är vanligt vid KOL och upplevs av många som ett av de värsta symtomen. Tröttheten kan upplevas på många sätt; som allt från bentrötthet till att vara trött, utmattad eller helt tömd på energi.

Försämringstillstånd (exacerbation)

Vanliga tecken på ett försämringstillstånd är ökad andfåddhet, ökad mängd slem och mer missfärgat slem. Det är viktigt att veta vad man ska göra för att förebygga ett försämringstillstånd.

Sidan uppdaterades senast 2023-08-24