Lungfunktionsundersökning – Spirometri

https://youtu.be/CYkQcRqIHB4

Så här görs en spirometri

Spirometrin genomförs av personal som har utbildning avseende utrustning och procedur.

 • Längd och vikt noteras innan mätningen.
 • Du som ska göra spirometrin får sitta på en stol, med båda fötterna i golvet och med rak rygg.
 • Du får använda en näsklämma vid alla moment.
 • Du ska andas in allt vad du kan (fylla lungorna helt med luft), fästa tänder och läppar runt munstycket till spirometern,
  därefter blåsa ut luften så fort du kan och sedan fortsätta blåsa (tömma lungorna).
 • Denna procedur görs totalt tre gånger (om tekniken är bra, annars kan det bli fler) och man använder det bästa värdet.
 • Reversibilitetstest görs för att skilja på om det är astma eller KOL. Du får då inhalera en snabbverkande luftrörsvidgande medicin,
  vänta 15-20 minuter och sedan göra om spirometrin igen. 
 • Om lungfunktionen återgår till det normala så är det tecken på astma. Om nedsättning av lungfunktionen kvarstår eller bara förbättras lite grand så är det tecken på KOL.

Spirometrikurvor

Det är bra att titta på resultatet av sin spirometri, det vill säga de siffror och kurvor som visar din lungfunktion. Att titta på resultatet och be personalen förklara gör att det blir lättare att förstå hur dina lungor är påverkade av sjukdomen.

Det som är över den horisontella linjen, på bilden med spirometrikurvor,  är utandningen och det som är under är inandningen. Det som vi främst tittar på vid KOL är utandningen – alltså det som finns ovanför den horisontella linjen.

 • Vid en normal spirometri (streckad linje på figuren, från vänster till höger) ser man att kurvan går brant uppåt i början. Det är för att det blir ett högt flöde av luft – d.v.s. man andas ut mycket luft på kort tid – i början av utandningen. När kurvan är högst upp så är flödet som störst och sedan sjunker flödet ju mer luft man andats ut ända tills utandningen är slut.
 • Vid en luftvägsförträngning (röd heldragen linje) ser man att flödet aldrig blir lika stort som hos en person med normal lungfunktion. Kurvan fortsätter att minska snabbt och det blir den typiska formen för en obstruktiv lungsjukdom.
 • Om man efter inhalation av medicin som ska göra så att luftrören vidgar sig (svart heldragen linje) inte förändrar kurvan så mycket är det ett tecken på att man har KOL.

Sidan uppdaterades senast 2023-08-24