Om KOL

 

Om KOL

Att ha kunskap om KOL gör att du får bättre förutsättningar för att göra val i vardagen som är bra för din hälsa. Det blir också lättare att förstå varför det kan vara jobbigare att hänga tvätt och tapetsera när man har KOL.

Under Hur fungerar lungorna finns bilder och text som beskriver andning och gasutbyte.

Under Fakta om KOL finns information och bilder om vad KOL är, varför man får KOL och vad som händer i lungorna och i resten av kroppen när man har KOL.

Under Hur får man diagnos kan du se film och läsa om lungfunktionsundersökning, spirometri.

Under Försämringstillstånd hittar du viktig information om vad försämringstillstånd är och hur du kan undvika ett kraftigt försämringstillstånd.


Vad är KOL?

KOL står för kroniskt obstruktiv lungsjukdom. Obstruktiv betyder att det finns förträngningar i luftvägarna som minskar luftvägarnas diameter och gör att det blir svårare att framförallt andas ut. Att sjukdomen är kroniskt obstruktiv innebär att förträngningarna i luftvägarna inte helt går tillbaka av behandling.

KOL är en av våra stora folksjukdomar och drygt 500 000 svenskar beräknas ha sjukdomen. Men bara ungefär var femte person har fått rätt diagnos vilket innebär att många lever med sjukdomen utan att veta om det.

Att du vet att du har KOL är därför bra. Även om KOL är en kronisk sjukdom så finns det mycket att göra för att bromsa sjukdomen, få mindre symtom och må bra med sjukdomen. Det läser du om under Egenvård och behandling.

Sidan uppdaterades senast 2024-01-31