Hur fungerar lungorna?

https://youtu.be/pu2-HODOZ10

Lungorna förser blodet med syre och avlägsnar koldioxid ur kroppen

Nästan alla processer i kroppen kräver syre. Alla celler producerar också koldioxid. Vi andas för att föra syre in till kroppen och för att transportera bort koldioxid från kroppen. Man kan likna lungorna vid en behållare med luft dit blodet kommer för att lämna koldioxid och hämta syre.

En inandning startar genom att vår starkaste inandningsmuskel, diafragma, får signaler från andningscentrum i hjärnan om att dra ihop sig. När diafragma dras ned fylls lungorna med luft. Efter inandningen slappnar diafragma av vilket leder till att lungorna pressas ihop och vi andas ut.  

Luften kommer in i kroppen via mun eller näsa och förs vidare ned i luftstrupen. Som du kan se i bilden luftvägsträdet så delar sig luftstrupen i två mindre luftvägar, en till vardera lungan. Därefter forsätter luftvägarna att dela sig, ungefär som grenarna på ett träd.

Bilden lungblåsor med blodkärl visar hur lungblåsorna sitter längst ut på de minsta luftvägarna och är omgivna av små blodkärl. Det är mellan lungblåsorna och de små blodkärlen (kapillärerna) det livsviktiga gasutbytet mellan luft och blod sker. Luften måste alltså komma till lungblåsorna för att kunna avge syre (O2) till blodet och ta emot koldioxid (CO2) från blodet vilket visas i bilden gasutbyte. Efter att detta har skett går syrerikt blod, via hjärtat, ut till hela kroppen och vi andas ut koldioxidrik luft från kroppen.

Luftvägsträdet

Bilden visar hur luftvägarna delar upp sig i de två lungorna, likt grenar på ett träd. Under lungorna ligger diafragma.

Lungblåsor med blodkärl

Bilden visar lungblåsorna som sitter längst ut på luftvägsträdet. Varje lungblåsa är omgiven av ett nät av små blodkärl, kapillärer

Gasutbyte

Bilden visar hur syre (O2) och koldioxid (CO2) transporteras mellan blodkärl och lungblåsa.

Sidan uppdaterades senast 2023-11-29